De initiatiefnemers

Wij zijn als initiatiefnemers allemaal erg trots op de totstandkoming van de gebiedsvisie met de gezamenlijk gedeelde visie op de Zwartewaterallee als eindresultaat. Voor ons is dit geen eindpunt. Sterker nog, het is juist het begin van een nieuwe periode en een nieuwe manier van samenwerken waarin betrokken partijen met elkaar én de gemeente inhoud geven aan de ambities en de verdere groei van Zwolle.

Foto Foto Foto

Veelgestelde vragen

Er komen dure, middeldure en goedkope appartementen, zowel koop als huur. Zo is er een aanbod voor elke doelgroep in verschillende prijsklassen.

Er komen dure, middeldure en goedkope appartementen, koop en huur. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning (jaarinkomen van € 23.225,- tot en met € 39.055,- per jaar) kan je gebruik maken van het inschrijfformulier via www.dewoningzoeker.nl. De woningen worden tijdens de bouw in de Woningzoeker geplaatst. 

Een indicatie van wat de verkoop- en verhuurprijzen kunnen zijn:

Prijsklasse

Koop

Huur

Goedkoop

Tot 210.000

Tot 720

Middelduur 1

210.000 - € 260.000

720 - € 850

Middelduur 2

260.000 - € 325.000

850 - € 1.050

Duur

Vanaf € 325.000

Vanaf € 1.050

 

Het is de bedoeling dat de eerste woningen in 2022 opgeleverd worden. We verwachten dat de laatste woningen in 2030 klaar zijn. 

Het parkeren kan straks in of vlakbij de nieuwe gebouwen. De nieuwe bewoners gebruiken geen bestaande openbare parkeerplaatsen. De bestaande parkeerplaatsen blijven beschikbaar voor de bestaande bewoners en bezoekers van Holtenbroek en Aa-landen. Daarnaast proberen we de parkeerdruk in de wijken minder te maken door bijvoorbeeld het delen van parkeerplaatsen of vervoersmiddelen te stimuleren.

In een gebiedsvisie is de mogelijke toekomst voor een deel van de stad weergegeven. Door na te denken over het bestaande gebruik van dit gebied en de betekenis voor de stad en haar inwoners, worden tekeningen gemaakt voor mogelijke veranderingen van bestaande gebouwen, straten, het groen en eventuele nieuwe gebouwen. Deze visie wordt later verder uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan en daarna in een bouwplan door een architect. 

Een stedenbouwkundig plan is een tekening van de gewenste inrichting van een gebied met daarin onder andere informatie over groen, water, kavels, parkeerplaatsen en wegen.

Een stedenbouwkundig plan is een uitwerking van een stedenbouwkundige visie of masterplan dat ten behoeve van een bepaald gebied is opgesteld. Hierin wordt onder andere de stedenbouwkundige opzet en de lagen waaruit het stedenbouwkundig plan is opgebouwd (het watersysteem, het landschappelijk patroon met bestaande ondergrond, openbare ruimten, hoofdwegen, woongebieden inclusief voorzieningen) in beschreven. 

Een bestemmingsplan beschrijft wat er met de ruimte in een bepaalde gemeente mag gebeuren.

Een bestemmingsplan is een juridisch bindend document voor zowel de overheid als burgers en bedrijven, waarin de gebruiks- en de bouwmogelijkheden voor een gebied zijn vastgelegd. Het bestemmingsplan is een gemeentelijk instrument.  Voor meer informatie zie: 

https://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/ruimtelijke/wet-ruimtelijke/bestemmingsplan/uitleg/ 

De afgelopen periode hebben we met een stedenbouwkundig bureau, een verkeersadviesbureau en samen met de gemeente verder inhoudelijk gewerkt aan de gebiedsvisie. 

Een samenvatting van de reacties en vragen staan in de gebiedsvisie onder het hoofdstuk Participatie. Daarnaast hebben we bij de verschillende onderdelen aanpassingen gedaan in de visie.

Voor beide gebieden zijn er ideeën voor nieuwbouw. De gebieden hebben invloed op elkaar. Ze raken elkaar op de hoek van de Zwartewaterallee en de Industrieweg. Er wordt samen met de gemeente en de initiatiefnemers van de Zwartewaterzone onderzoek gedaan naar onder andere mobiliteit. Elk gebied heeft wel haar eigen gebiedsvisie, proces, planning en fasering. 

Volgens de planning die er nu is starten de bouwwerkzaamheden in 2021. In 2022 kunnen dan de eerste woningen opgeleverd worden. 

In de toekomst wordt er meer gewoond aan de Zwartewaterallee. Ook zal het op straatniveau levendiger worden. Dit kan later ook invloed hebben op de inrichting van de Zwartewaterallee. Maar voorlopig blijft het een belangrijke verkeersader. De kans is groot dat er meer ruimte komt voor voetgangers en fietsers.

De snelheid blijft voorlopig 50 km per uur. 

Door het reactieformulier op de website in te vullen kan je een reactie geven. Op dit moment loopt het participatietraject. Zo hopen we informatie en reacties op te halen van geïnteresseerden en belanghebbenden. Als gevolg van het Corona-virus is het nog onduidelijk of en wanneer er ook fysieke bijeenkomsten worden gepland.  

De gebouwen worden de nieuwe ‘kerktorens’ van de stad. Ze geven mensen richting waar ze zijn in de stad, net als de Peperbus en de IJsseltoren. Daarnaast geeft het mensen een plek om te wonen. Zwolle gaat groeien. Een groot gedeelte van de nieuwe woningen zal in de bestaande wijken moeten worden toegevoegd.  

De besluiten zijn door het corona-virus wel wat vertraagd. Voor het vervolg kunnen we het nog niet overzien. 

U kunt uw vragen stellen via het reactieformulier. 

Natuurlijk denken wij aan de mensen in de buurt. Maar voor de bouw zijn vervoer en werkzaamheden noodzakelijk. Wij vragen al onze partijen de overlast zoveel mogelijk te voorkomen.

Door het corona-virus kan dat nu niet. Zodra er weer bijeenkomsten gepland mogen worden gaan we dat organiseren.

Belangstelling

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van de gebiedsontwikkeling Zwartewaterallee in Zwolle?
 Meld je dan aan voor de nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws automatisch per e-mail.

Meld je aan