Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Inschrijven

Samen steken we
de Zwartewaterallee
in een nieuw jasje

Iedereen kent de Zwartewaterallee als een belangrijke verkeersader van Zwolle. Deze vierbaansweg met brede groene bermen is aangelegd als ontsluiting voor de groei van Zwolle in de jaren 60. De weg loopt door een gebied met een mix van kantoren, bedrijven, onderwijs en enkele woningen. De groei van Zwolle biedt de mogelijkheid om opnieuw naar dit gebied te kijken en gezamenlijk een gebiedsvisie te ontwikkelen. Deze gebiedsvisie is het uitgangspunt voor de uitwerking van de verschillende locaties. Niet alleen de Zwartewaterallee wordt in een nieuw jasje gestoken. Ook de verbinding tussen de wijken Holtenbroek, de Aa-landen en de Binnenstad wordt versterkt.

Dit nieuwe toekomstbeeld biedt de kans om op een duurzame manier 1.000 tot 1.300 nieuwe woningen te bouwen. Hierin zijn de afgesproken verhoudingen met de gemeente (30% goedkoop, 40% middelduur, 30% duur) leidend. De komst van dit gevarieerde woningaanbod levert een bijdrage aan de groei van de stad.

Bekijk gebiedsvisie

Betere verbindingen
en een fijne, duurzame
woon- en werkplek

Naast nieuwe woningen komen er ook betere verbindingen met de stad. Bij de ontwikkelingen aan de Zwartewaterallee staan vier stedelijke noord-zuid verbindingen centraal: De Stadsstraat, de Groene Kamers, de Lanen van de Aa-landen en de Zwartewaterzone. Op het kaartje hieronder zie je in kleur aangegeven welke regio’s dit zijn. De routes die hier doorheen lopen zijn een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven in Zwolle. Nu worden ze vooral doorsneden door de Zwartewaterallee. Deze knooppunten met de Zwartewaterallee zijn belangrijk in de visie. Hierdoor is de Zwartewaterallee niet alleen een fijne plek in de stad om te wonen, werken en ontspannen. Het is ook een mooie aanvulling voor de stad Zwolle. De Zwartewaterallee is straks een plek, die voor iedereen goed bereikbaar is, waar je het Zwartewater en de Dobbe op een andere manier kunt beleven en waar meer ruimte is voor wonen, verblijven, groen en duurzaamheid.

Je kunt je vast voorstellen dat deze gebiedsvisie wat voeten in de aarde heeft. Daarom werken de marktpartijen, de Zwolse woningcorporaties en de gemeente Zwolle samen.

Lees meer over de initiatiefnemers en de samenwerking

Participatie
Meepraten en meedenken

Tijdens de inloopbijeenkomst in juli 2019 konden buurtbewoners en andere geïnteresseerden hun ideeën kwijt over bijvoorbeeld stedenbouw, verkeer en groenvoorzieningen. De reacties zijn terug te lezen op deze website en waar mogelijk verwerkt in de visie. Daarnaast was het mogelijk om voor 15 juli 2020 een reactie te geven via het formulier op deze website. De reacties zijn doorgenomen en worden besproken met de gemeente. Daar waar het kan en gewenst is, wordt de visie aangevuld en gewijzigd. Het college en de gemeenteraad nemen hier een besluit over.

Heb jij een vraag over de gebiedsvisie en kun je het antwoord niet vinden op deze website, vul dan het reactieformulier in. Wij proberen hier zo snel mogelijk antwoord op te geven. (Balk ‘vul hier het reactieformulier in’ laten staan)

Vul hier het reactieformulier in

Belangstelling

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van de gebiedsontwikkeling Zwartewaterallee in Zwolle?
 Meld je dan aan voor de nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws automatisch per e-mail.

Meld je aan